See you next year!

Prof. Federico Bozzetti noemt in zijn lezing ‘Parenteral Nutrition in oncology patients’ een interessant punt wat niet vaak wordt meegenomen in de beslissing om parenterale voeding te starten; de lage kosteneffectiviteit. Vaak wegen de voordelen van parenterale voeding niet op tegen de nadelen en de kosten, zeker bij patiënten met een slechte prognose. Een belangrijke ethische discussie, die zeker gevoerd moet worden. En wie gaat dit gesprek aan met de patiënt? De arts, de verpleegkundig specialist, de diëtist?

Het congres sluit af met de ESPEN guidelines voor geriatrie, inflammatoire darmziekten en chirurgie. De richtlijn geriatrie is nog niet af, deze komt in 2017 uit. De werkgroep ziet wel dat de prevalentie van ondervoeding bij ouderen toeneemt. Dit hangt samen met een verlies van zelfstandigheid.

De IBD richtlijn telt maar liefst 64 aanbevelingen, enkele highlights:

  • De eiwitbehoefte is verhoogd bij actieve IBD ten gevolge van inflammatie, advies is 1.2-1.5 g eiwit/kg lichaamsgewicht.
  • IJzersuppletie wordt aanbevolen bij alle IBD patiënten met ijzerdeficiëntie-gerelateerde anemie.
  • Het gebruikt van probiotica wordt afgeraden bij actieve Crohn.

Belangrijke punten uit de richtlijn chirurgie, die binnenkort uitkomt:

  • Pre-operatief vasten is onnodig, vaste voeding kan tot 6 uur voor OK, helder vloeibaar tot 2 uur.
  • Orale intake kan direct na OK hervat worden, afhankelijk van type OK en klachten van de patiënt.

Ik ga in ieder geval vol inspiratie terug naar Amsterdam, op naar het 39e ESPEN congres van 9-12 september 2017 in Den Haag!