Differentiatie sacropenie en cachexie bij kanker

Recent is in het tijdschrift Nutrition in Clinical Practice een overzichtsartikel gepubliceerd over het differentiëren van sarcopenie en cachexie bij patiënten met kanker. Hoewel er steeds meer veelbelovende therapieën  in ontwikkeling zijn. De conclusie van het onderzoek is dat de differentiatie kan bijdragen aan een effectievere behandelingsstrategie. Momenteel is er geen universeel geaccepteerde therapie om sarcopenie of cachexie tegen te gaan. De bevindingen zijn uiteengezet in tabel 1.

De review gaat dieper in op de in 2016 gepubliceerde indeling en criteria voor de definitie ondervoeding en de verschillende ondervoedingssyndromen door The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN). In het onderzoek zijn door twee diëtisten vanuit de Rush University in Chicago sacropenie en cachexie uiteengezet op grond van; moment van intreding, etiologie, diagnostische criteria, prevalentie en behandeling. Daarnaast worden de mogelijke effecten van goede differentiatie en toekomstige veranderingen op farmaceutisch gebied behandeld.

Opvallend is de brede range in prevalentie van cachexie en sarcopenie . Deze wordt veroorzaakt door verschillen in meetinstrumenten, afkapwaarden, locatie en vorm van kanker binnen de bekeken onderzoeken. Daarnaast blijkt er nog weinig bewijs voor een effectieve behandeling van sarcopenie of cachexie bij kankerpatiënten. Om deze reden is er gekeken naar behandelingen die gericht zijn op de algemene populatie.

Tabel 1
Tabel 1 sacropenie en cachexie

Bron: Differentiating sarcopenia and cachexia among patients with cancer, door Peterson, S., Mozer, M., 2016, Nutrition in Clinical Practice