Gedragscode

Sorgente heeft een relatie  met zorgprofessionals die medische voeding en/of bijbehorende hulpmiddelen voorschrijven. Deze relatie is nuttig en noodzakelijk, maar deze moeten we wel op een zorgvuldige wijze invullen.

Het uitgangspunt van de relatie is dat de patiënt/cliënt erop moet kunnen vertrouwen dat beslissingen met betrekking tot medische voeding en hulpmiddelen worden genomen op zorginhoudelijke en integere gronden. Dat betekent op basis van goede, betrouwbare informatie en zonder ongewenste financiële prikkels. Ook Sorgente vindt dit belangrijk. Daarom houden wij ons aan de gedragscode medische voeding en hulpmiddelen, zoals opgesteld door de brancheorganisatie FHI.

Wilt u weten wat de gedragscode medische voeding en hulpmiddelen precies inhoudt? U kunt hem hier downloaden.